Rien Verschuur, painter

Januari 2022. Update: Helaas nu nog geen datum voor herdenking Rien Verschuur

Lieve vriendinnen en vrienden van Rien,

Helaas kunnen wij jullie nog geen datum melden voor de herdenking van Rien Verschuur. De corona beperkingen natuurlijk, maar ook de uitvoering van de artistieke nalatenschap van Rien hebben een bijeenkomst verhinderd. Natuurlijk willen wij jullie wel op een prettige wijze kunnen ontvangen.

Cocky de Dreu, Rien´s vriendin bij wie hij tot het einde heeft verbleven, beheert de collectie die nu nog tientallen schilderijen en tekeningen omvat. Deze collectie staat in een grote archiefruimte in Diemen-Verrijn Stuart.

De afgelopen maanden heeft zij van meerdere mensen verzoeken gekregen om nog eens te mogen kijken, en eventueel een werk aan te schaffen. Als jij ook met deze gedachte speelt, bel dan met Cocky, want zij wil graag vrijblijvend deze mogelijkheid bieden en zal de komende weken op afspraak daar aanwezig zijn. Cocky de Dreu: telefoon 06 37 47 40 90‬, mail: cdedreu@hotmail.com

Namens de vrienden van Rien, ´executeurs testamentair´:

Cocky de Dreu
Annemieke en Rob Beekwilder
Jan Gerritse
Roelof Lotze

January 2022. Update: Unfortunately no date yet for a commemoration of Rien Verschuur

Dear friends of Rien,

Unfortunately there is no date yet for a commemoration of Rien Verschuur. Not only Covid but also the implementation of Rien´s artistic legacy prevented such a meeting. And of course we want to be able to welcome you in a pleasant way.

Cocky de Dreu, Rien´s friend with whom he stayed until the end, manages the collection, which now includes dozens of paintings and drawings. This collection is located in a large archive room in Diemen-Verrijn Stuart.

In recent months she has received requests from several people to take another look, and possibly to purchase a work. If you are also toying with this thought, give Cocky a call, because she would like to offer this option without obligation and will be there by appointment in the coming weeks. Cocky de Dreu: telephone +31 6 37 47 40 90, mail: cdedreu@hotmail.com

On behalf of Rien's friends, ´executors testamentary´:

Cocky de Dreu
Annemieke and Rob Beekwilder
Jan Gerritse
Roelof Lotze

Rien Verschuur - July 2, 1946 - November 17, 2020

Op 17 november 2020 is Rien Verschuur, rustig in zijn slaap, overleden.
In de loop van 2022 zal een passende herdenking van Rien worden georganiseerd. Wij verzoeken belangstellenden om via dit formulier kenbaar te maken om hiervoor te zijner tijd een uitnodiging te ontvangen.

On November 17, 2020 Rien Verschuur passed away, peacefully in his sleep.
An appropriate commemoration of Rien will be organized in the course of 2022. We invite interested parties to use this form to receive an invitation in due course.

Lees hier het hele interview (in Dutch only)