Rien Verschuur, painter

Rien Verschuur - July 2, 1946 - November 17, 2020

Op 17 november 2020 is Rien Verschuur, rustig in zijn slaap, overleden.

On November 17, 2020 Rien Verschuur passed away, peacefully in his sleep.

Juli 2022. SAVE THE DATE – ZET IN JE AGENDA : Zondagmiddag 28 augustus 2022

Lieve vriendinnen en vrienden van Rien,

Op zondag 28 augustus 2022 vanaf 14.15 uur is er een viering van RIEN VERSCHUUR´s leven en werk in
Museum Werf ´t Kromhout in Amsterdam.
In deze museale omgeving aan het water reizen wij terug in de tijd, wordt er een voordracht gehouden over zijn leven door professor Theo Schuyt, kijken wij naar zijn werk en drinken een glas op het leven van onze Amsterdamse beeldend kunstenaar.
Op verzoek van Rien geen toespraken. Cocky sluit af met een dankwoord.
Tijdsduur: 14.15 uur tot uiterlijk 17.15 uur. Aanvang programma: 15.00 uur
Adres: Hoogte Kadijk 147 te Amsterdam Ingang: Kruithuisstraat 25 (aan de waterkant van het museum).

Komt u ook? : stuur een bevestiging (met hoeveel personen) naar:

Adopteer Werken Van Rien Verschuur (1946-2020)

Samen met jou zorgen we ervoor dat de nu nog resterende schilderijen en tekeningen uit Rien´s atelier een bestemming krijgen. Dat je er één of meer zelf aan de muur hangt óf ze schenkt aan kind, kleinkind, clubgebouw, school, kantoor; het doel is dat ze een plek krijgen en dat we op die manier Rien Verschuur´s erfgoed doorgeven. Interessant zal zijn hoe de waardering van zijn werk zich in de toekomst zal ontwikkelen; de recente reacties van de jongere generatie zijn positief….

Nu geopend: de tijdelijke Webshop van schilderijen en tekeningen van Rien Verschuur

Hierbij de link: www.werkenrienverschuur.nl
De eenheidsprijs van 100 Euro per werk is symbolisch gekozen, maar ook nodig voor de bekostiging van onze bijeenkomst op zondag 28 augustus 2022.

Namens de vrienden van Rien, ´executeurs testamentair´:

Cocky de Dreu
Annemieke en Rob Beekwilder
Jan Gerritse
Roelof Lotze

July 2022. SAVE THE DATE: Sunday afternoon 28 August 2022

Dear friends of Rien,

On Sunday afternoon 28 augustus 2022 from 14.15 uur there is a a commemoration of Rien Verschuur in the location: Museumwerf ´t Kromhout in Amsterdam.
Museum Werf ´t Kromhout in Amsterdam.
In this museum environment on the water we travel back in time, a lecture given about his life by professor Theo Schuyt, watch we go to work and drink a glass to the life of our Amsterdam visual artist.
No speeches at Rien´s request. Cocky closes with a word of thanks.
Duration: 14.15 until at most 17.15 hours. The program starts at 15.00 hours.
Adress: Hoogte Kadijk 147 in Amsterdam Entrance: Kruithuisstraat 25 (on the waterside of the museum).

Do you want to come? send a confirmation (with how many people) to:

On Sunday afternoon there is a a commemoration of Rien Verschuur in the location: Museumwerf ´t Kromhout in Amsterdam. BIn August more information will become available about time and program.

On behalf of Rien's friends, ´executors testamentary´:

Cocky de Dreu
Annemieke and Rob Beekwilder
Jan Gerritse
Roelof Lotze

 

Rien Verschuur - July 2, 1946 - November 17, 2020

Op 17 november 2020 is Rien Verschuur, rustig in zijn slaap, overleden.
In de loop van 2022 zal een passende herdenking van Rien worden georganiseerd. Wij verzoeken belangstellenden om via dit formulier kenbaar te maken om hiervoor te zijner tijd een uitnodiging te ontvangen.

On November 17, 2020 Rien Verschuur passed away, peacefully in his sleep.
An appropriate commemoration of Rien will be organized in the course of 2022. We invite interested parties to use this form to receive an invitation in due course.

Lees hier het hele interview (in Dutch only)